Particulieren

Na ontvangst van de blauwe enveloppe van de Belastingdienst nemen wij u de zorg voor een correcte indiening van de aangifte inkomstenbelasting uit handen. In een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor inventariseren wij de stukken die nodig zijn om het maximale voordeel uit uw aangifte te halen. Vervolgens verwerken wij deze stukken, bespreken dit met u en dragen zorg voor het tijdig indienen van uw aangifte bij de belastingdienst. Desgewenst kunnen wij ervoor zorgen dat de belastingdienst een kopie van uw belastingaanslagen rechtstreeks digitaal naar ons kantoor stuurt zodat wij deze belastingaanslagen kunnen controleren en, indien nodig, tijdig bezwaar kunnen aantekenen.