Diensten

Onze diensten in een overzicht

Als vraagbaak en vertrouwenspersoon van ondernemers en particulieren staan wij kort bij onze relaties. Niet alleen bij het uitzetten van een strategie om te komen tot betere resultaten. Ook proactief, wanneer u even ergens niet aan denkt. Dat hoort er gewoon bij. Samen vooruitzien moet kunnen op elk gewenst, maar zeker ook op elk willekeurig moment. Dus voor reguliere werkzaamheden zoals het verzorgen van de financiële en de loonadministratie, het samenstellen van de jaarrekening en het afwikkelen van fiscale aangiften.

Verder is iedere ondernemer altijd welkom met vragen over mogelijke vervolgstappen, voor doorgroeien, inkrimpen of stabiliseren. Als kleine zelfstandige is Locht financieel advies in staat de tarieven aantrekkelijk laag te houden. Bij een continu hoog kwaliteitsniveau. Dankzij een uitgebreid netwerk van professionals vraagt niemand vergeefs om advies. Elk voorkomend probleem krijgt via ons een oplossing. U krijgt dus altijd de service die uw situatie vereist. Aangenaam, vlot en betrouwbaar. Steeds onder onze persoonlijke en betrokken begeleiding.

Startende ondernemers

Locht financieel advies is gespecialiseerd in het begeleiden van startende ondernemers. Van het opstellen van een ondernemingsplan tot opzetten van de administratie en het regelen van de financiering. In een eerste oriënterend gesprek luisteren wij naar uw plannen en gaan we concreet in op deze vragen. Vervolgens maken we een stappenplan waarin uw wensen en onze adviezen worden vertaald. Op deze wijze bouwen we aan een gedegen basis voor uw onderneming.

Jaarrekening

De jaarrekening is een graadmeter om het functioneren van uw onderneming te beoordelen. Een helder beeld van uw onderneming stelt u namelijk beter in de gelegenheid om de lijnen voor de toekomst uit te zetten. Locht financieel advies zal ervoor zorgdragen dat u tijdig over de juiste en volledige informatie beschikt. Onze jaarrekeningen worden in professionele programmatuur uitgewerkt, waardoor ze aan alle wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast zijn ze modern van opzet en goed leesbaar.

Particulieren

Na ontvangst van de blauwe envelop nemen wij u de zorg voor een correcte indiening van de aangifte inkomstenbelasting uit handen. In een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor inventariseren wij de stukken die nodig zijn om het maximale voordeel uit uw aangifte te halen. Vervolgens verwerken wij deze stukken met onze aangifte-software, sturen u een aangifterapport toe en dragen zorg voor het tijdig indienen van uw aangifte bij de belastingdienst.

Interim opdrachten

Zijn er bij uw bedrijf tijdelijk meer financiële en of administratieve werkzaamheden dan kunnen wij u daarbij helpen. Bij een fusie, sterke groei of andere redenen kunnen wij samen met u de financiële administratie en administratieve organisatie doorlichten en daar waar nodig aanpassen en verbeteren. De extra werkzaamheden bij het implementeren van een nieuw automatiseringssysteem waardoor er tijdelijk meer werk is om dit in te richten en operationeel te krijgen.