Nieuws

De Belastingdienst stuurt verspreid over februari 2017 8 miljoen uitnodigingen voor de aangifte inkomstenbelasting 2016. U ontvangt het bericht digitaal in de Berichtenbox op MijnOverheid én op papier.

Vanaf maart 2017 start de aangiftecampagne. Tijdens de campagne wijst de Belastingdienst u op de aangifteperiode en vraagt daarbij aandacht voor de juistheid en volledigheid van de aangifte. Meer weten? Neem dan contact met ons op.