Nieuws

U betaalt belasting als uw nettovermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Dat geldt alleen voor (spaar)rekeningen en schulden in box 3.

  • Om uw nettovermogen te bepalen telt u uw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trekt u uw schulden in box 3 ervan af.
  • Het heffingsvrij vermogen is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. U vindt dit bedrag op de website van de Belastingdienst.
  • De meeste persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en roodstanden op betaalrekeningen zijn schulden in box 3.
  • De banken latwn u weten of spaargeld op een rekening in box 3 valt. Dat vindt u op de website bij de productinformatie en in de productkenmerken.
  • (Spaar)geld van minderjarige kinderen rekent de Belastingdienst toe aan (ten minste één van) de ouders .
  • De Belastingdienst kijkt altijd naar de stand van zaken op 1 januari van een kalenderjaar. U vindt uw saldo per rekening op uw financieel jaaroverzicht.
  • Heeft u vragen hierover neem dan gerust contact op.